Ve dnech 3. – 5. 4. 2024 se v pražských Kunraticích uskutečnil zážitkový kurs třídy 6.c zaměřený na posílení třídního klimatu a upevnění vztahů v kolektivu. Příjezd na kurs byl ve znamení netradičního přivítání ze strany lektorů kursu s tematikou štěstí a well-beingu. V průběhu trvání kursu pak žáci zakusili 25 originálních aktivit v celkovém trvání 19,5 hodiny, které je nezřídka nutily vykračovat ze své komfortní zóny, interagovat napříč třídním kolektivem a řešit problémy neobvyklého rázu, což ovšem mělo za cíl posílit klíčové kompetence (komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální) zakotvené v RVP.

I mimo aktivity zajištěné externí organizací byla náplň kursu velice pestrá: Díky geografickým znalostem vedoucího kursu se do programu podařilo nenásilně implementovat dějepisnou exkursi na zříceninu Kunratického hrádku — místo skonu českého krále Václava IV.; mezi chlapeckým osazenstvem kursu pak byl populární ranní běh po okolí realizovaný před snídaní v rámci dobrovolné rozcvičky.

Drtivou většinu úkolů žáci plnili aktivně a svědomitě, převažovala dobrá nálada. Celou akci lze proto zhodnotit jako zdařilou.

Mgr. Jaroslav Stránský