V sobotu 13. dubna proběhl tradiční volejbalový turnaj. Letos se zúčastnilo šest družstev složených jak ze současných žáků (nejmladší hráč byl ze sekundy), tak také z absolventů a jejich přátel. K vidění byl kvalitní volejbal a většina zápasů měla vyrovnaný průběh.
Všichni jsme se shodli, že se akce vydařila a setkáme se při dalším ročníku.
Filip Suchý