Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Vedení školy

Gymnázium Jaroslava Heyrovského
Mezi Školami 2475/29
158 00 Praha 5


IZO: 060446234

IČO: 60446234

účet pro školní akce: 128404389/0800

Tel. ústředna: +420 251 050 200
Fax: +420 235 512 150

E-mail gymnázia:  e-mailová adresa  

E-mailové adresy pracovníků školy jsou tvořeny takto: příjmení.jméno bez interpunkce a příponou @gymjh.cz

Ředitel gymnázia: RNDr. Vilém Bauer

tel. sekretariát: +420 251 050 211

Statutární zástupce ředitele: RNDr. Bartoloměj Süč

tel.: +420 251 050 203

Zástupce ředitele: Ing. Lenka Hrušáková 

tel.: +420 251 050 202

Výchovný poradce: Mgr. Dana Šuraňová

tel.: +420 251 050 235

Školní psycholog: Mgr. Michal Zelenka

tel.: +420 251 050 235

Vedoucí školní jídelny: Drahomíra Křepinská

tel.: +420 251 050 261

Účetní školní jídelny: Alena Veleva

tel.: +420 251 050 260

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová

tel.: +420 731 609 403, email: gdpr@bdo.cz

Školní plavecký bazén:

tel.: +420 251 050 250

E-mailové adresy pracovníků školy jsou tvořeny takto: příjmení.jméno bez interpunkce a příponou @gymjh.cz