Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Životní prostředí

   Posláním EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) je systematické působení na žáky školy jako prevence poškozování životního prostředí a nezbytná podmínka udržitelného rozvoje života a lidské civilizace na Zemi.
   Pojem EVVO vychází z anglického termínu environmental education, kde environmental znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta.

Školní program environmentálního vzdělávání 

Roční plán EVVO pro školní rok 2018/19  

Roční plán EVVO pro školní rok 2017/18   

Roční plán EVVO pro školní rok 2016/17  

Roční plán EVVO pro školní rok 2015/16  

Roční plán EVVO pro školní rok 2014/15  

Roční plán EVVO pro školní rok 2013/14  

Roční plán EVVO pro školní rok 2011/12   

Zapojení do mezinárodního programu GLOBE

   GLOBE je mezinárodní dlouhodobý program určený základním a středním školám. Žáci s využitím jednoduchých vědeckých postupů zkoumají životní prostředí. Naměřená data dále vyhodnocují a odesílají do mezinárodní databáze. V rámci programu GLOBE žáci realizují projekty, které napomáhají zlepšit životní prostředí v jejich obci.
   Oblasti měření jsou: meteorologie, hydrologie, pedologie, vegetační pokryv a fenologie. Projektu, v němž je zapojeno 111 zemí světa, se aktivně účastní žáci tercií Gymnázia Jaroslava Heyrovského.

 Naplňování organizačních cílů v oblasti ekoprovozu školy

   - třídíme odpad ve všech učebnách
   - žáci se podílejí na úklidu školního pozemku
   - pravidelně monitorujeme spotřebu vody, energií a hygienických prostředků
Viz fotogalerie

    -hb-

 


 

Přeměna odpadů na zdroje - soutěž

Naše gymnázium se účastní 1. ročníku celostátní soutěže „PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE“, kterou vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Soutěž pro vzdělávací instituce a organizace volnočasových aktivit má za cíl motivovat studenty ke kreativnímu a originálnímu využití odpadu (výrobků, materiálů nebo jejich částí, které již neslouží účelu, pro který byly vyrobeny, tzn., že ukončily svoji životnost). Studenti našeho gymnázia vytvořili do soutěže dva projekty a to :

Květiny z PET lahví
Jednotlivci, případně dva studenti vytvářejí (již šestým rokem) objekty - květiny z PET lahví. Práci předcházel jednak  průzkum trhu, jednak hledání inspiračního zdroje a jeho převod do materiálu v návrzích. Hotové artefakty jsou  instalovány v interiéru gymnázia.

Oděv z odpadového materiálu
Cílem dvou až tříčlenných skupin studentů bývá (již pátým rokem) vytvořit oděv z odpadu, jehož dlouhodobý sběr je  
nedílnou součástí konceptu. Ideálně se má jednat o jednodruhový materiál, který by po prezentaci umožňoval šaty  či alespoň jejich části odložit do konkrétního kontejneru na tříděný odpad a tímto radikálním gestem upozornit na  problematiku využití druhotných surovin. Samotné práci předchází diskuse o materiálech, jejich dosažitelnosti i  výtvarných možnostech a limitech, následují návrhy a materiálové studie. Závěrečná prezentace, doprovázená  verbálním zhodnocením, bývá pojata jako módní přehlídka-happening,  z jejíž fotodokumentace vzniká postupem  času databáze zamýšlená jako velkoformátové propagační plakáty do interiéru gymnázia. Její součástí jsou už šaty-  objekty z osmimilimetrových filmů, VHS pásek, kompaktních disků, novin, účtenek, dárkového papíru, rolí od toaletního papíru, hliníkových víček a dalších zdrojů.  

Vyhlášení výsledků proběhne v první třetině roku 2017, přejeme našim studentům ÚSPĚCH ! !


Sběr druhotných surovin

   Naše škola se ve školním roce 2011/12 poprvé přihlásila do 8. ročníku soutěže pro školská zařízení ve sběru druhotných surovin pořádanou společností WEGA recykling s.r.o. Soutěž trvá od září do června.

   Jak probíhalo první sbírání se můžete podívat zde.

Jak jsme sbírali:

šk. r. 2016/2017

 Papír

 11 840 kg

24 574,- Kč  

 Hliník

 320 kg

šk. r. 2015/2016 - foto

 Papír

 15 190 kg

   31 869,- Kč

 Hliník

 450 kg

 PET víčka

 138 kg

šk. r. 2014/2015 - foto

 Papír            

 9905 kg

     21 327,- Kč

 Kartón

 240 kg

 PET víčka

 58 kg

 Hliník

 277 kg

 Železo

 20 kg

šk. r. 2013/2014

 Papír         

 9 210 kg 

    18 301,- Kč

 Kartón

 860 kg

 PET víčka

 38 kg

 Hliník

 192 kg

šk. rok 2012/2013 - foto

 Papír

 9 520 kg

    17872,- Kč

 Kartón

 360 kg

 PET víčka

69 kg

 Hliník        

106 kg

šk. rok 2011/2012

 Papír

9073 kg 

  18512,- Kč

 Kartón

 100 kg

 PET víčka

 25 kg

 PET láhve

 102 kg


   Za nasbírané suroviny jsme získali 18512,- Kč. Peníze jsme použili na projekt Adopce na dálku a podpořili jsme stanici pro výcvik slepeckých psů v Jinonicích!

   Ve školním roce 2012/13 jsme se do soutěže opět zapojili, sbíráme papír, kartón, PET víčka a nově hliník.

-op-


 Sběr odpadků ze školního pozemku

7. a 14. dubna 2015 se naše třída 3.c v rámci EVVO a laboratorních prací z biologie a chemie zúčastnila sběru odpadků ze školního pozemku a sázení vrbových proutků v Prokopském údolí. Vrbové proutky by mohly včely opylovat brzy na jaře a získat tím tak potravu. Nejen, že jsme snad napomohli obživě našich včel, opylování rostlin,  ale také jsme přispěli k lepšímu životnímu prostředí kolem nás. Na pozemku jsme nalezli také nějaký hliník, jehož sběrem přispějeme na další ekologické účely.


-Amálie Rybáková 3.c -


Projekt o životě na banánové plantáži

Studenti sext se během letošního podzimu v hodinách španělštiny zabývali pracovními podmínkami na banánových plantážích v Kostarice, Kolumbii nebo Panamě. Z úryvku románu Gabriela Garcíi Márqueze si nejprve vytvořili představu o tom, jak vypadal život v tzv. banánových republikách před sto lety. Následně se snažili odhadnout současnou situaci. Kolik procent z ceny jednoho banánu získá dělník na banánové plantáži? Kdo všechno získá ostatní procenta? To byly některé z otázek, které jsme si v hodinách zodpověděli. Blog Jana Sochora nám zase odhalil, jak vypadá pracovní den takového dělníka. Domácí četbu blogu následovalo psaní krátké úvahy ve španělštině na téma Život na banánové plantáži, čímž se studenti připravovali na čtvrtletní esej. Studenti byly také seznámeni s principy spravedlivého obchodu (Fair Trade) a vytvářeli ve skupinách projekt s vlastními pravidly pro ideální banánovou plantáž. Během těchto a dalších aktivit jsme v hodinách probrali a procvičili základní slovní zásobu z oblasti mezinárodního obchodu.

Zajímavé odkazy:

http://www.jansochor.com/reportaz/bananova-republika-kostarika-panama-kolumbie.html
http://www.fairtrade.cz/
http://www.fairtrademarket.cz/

Při přípravě tohoto globálně rozvojového programu bylo čerpáno z příručky:
Svět do všech předmětů, Globální témata pro 2.stupeň ZŠ a víceletá gymnázia, ARPOK, Česká republika POMÁHÁ, společnost pro Fair Trade, Brno 2009.

Autor: Mgr. Dagmar Antošíková