Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Výtvarná výchova

Během výuky studenti jednak rozvíjejí své dovednosti v kresbě, malbě, grafice, prostorové tvorbě, ve vyšších ročnících i v konceptuální tvorbě a práci s novými médii, jednak se seznamují s teorií a vývojem výtvarného umění. Oboje v poslední době doplňuje naše spolupráce s dalšími institucemi, jako jsou lektorská oddělení Národní galerie v Praze a Galerie hlavního města Prahy, sochařský ateliér Bubec v Řeporyjích aj. V závěrečných dvou ročnících mají studenti možnost navštěvovat seminář Dějiny výtvarného umění, který je zařazen mezi maturitní předměty.
Mimo výuku nabízíme kurzy keramiky a účast na několikadenních kurzech krajinomalby a land artu.
Naši studenti se tradičně úspěšně účastní soutěží a přehlídek výtvarného umění.