Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Za němčinou

Školní rok 2018/2019

Ukázka nového projektu NJ - videoscénka

Tři nadějní studenti z 3.a se zúčastnili mezinárodní soutěže WEITBLICK pořádané Goethe Institutem a natočili zajímavé video na téma Umweltschutz (životní prostředí). Sami si vymysleli scénář, dali dohromady dialogy a neotřelým způsobem uchopili myšlenku zamyšlení se nad ochranou životního prostředí. Odbornou podporou jim byla naše lektorka - rodilá mluvčí Anke Fillibeck, která na našem gymnáziu vede konverzace německého jazyka.

Porota jejich video vybrala a tak se mohou společně s dalšími deseti studenty účastnit mezinárodního  Workshopu pořádaném na Goethe Institutu, přes sociální média se spojí se studenty z Litvy, Estonska a Slovenska. Týdenní seminář vedou rodilí mluvčí, profesionálové z oboru filmu a produkce. Celá akce vyvrcholí uvedením natočených filmů na festivalu pojízdného kina.

Vítězům srdečně gratulujeme a přejeme hodně úspěchů nejen s němčinou.

Mgr. Veronika Karpelesová, učitelka německého jazyka


 

Byli jsme ve Vídni!

Ve dnech 21. a 22. května 2019 jsme se studenty tercií navštívili hlavní město Rakouska -  Vídeň.
Důkladná příprava v hodinách němčiny se vyplatila, a tak nám Hofburg s královnou Sissi a rozlehlé zahrady se Zoo v Schönbrunnu nebyly zdaleka cizí. Objevili jsme i barevný Hundertwasserhaus se spoustou stromů a pak se vydali do centra Vídně na historickou procházku až ke Stephansdomu. Během dne studenti natáčeli videa na telefon k předem připraveným tématům, které jsme probrali již ve škole formou referátu a zpracovávali Arbeitsblatt s tematickými úkoly.

Ani večer jsme nenechali ležet ladem a tak jsme jej po ubytování vyplnili jazykovým workshopem s prvky teambulidingu vedeným naší rodilou mluvčí Anke Fillibeck.

Druhý den jsme Vídeň spatřili z ptačí perspektivy z vyhlídky věže Donauturm, ve Stadtparku pozdravili krále vídeňských valčíků Johanna Strausse a na oběd si vychutnali "Wiener Schnitzel" a "Sacher Torte". Vídeň jsme opustili v podvečer za zvuku známé melodie "Na krásném modrém Dunaji"....

Doufám, že si to všichni užili a že takto strávené dva intenzivní  a zajímavé  dny budou důvodem pro další brzkou návštěvu této nezapomenutelné metropole

-Veronika Karpelesová, Nj

Wir waren in Wien …

Am 21.und 22. Mai besuchten wir, Veronika, Karpelesová, Evža Hladka und Anke Fillibeck mit unseren Schülern Wien, die Hauptstadt Österreichs.
Die gründliche Vorbereitung in Frau Karpelesovás Deutschunterricht hatte sich gelohnt, sodass allen die Hofburg der Königin Sissi und die weitläufigen Gärten des Tiergartens Schönbrunn nicht fremd waren. Wir entdeckten danach das bunte Hundertwasser-Haus und machten dann einen historischen Spaziergang zum Stephansdom in die Wiener Innenstadt.
Tagsüber filmten die Schüler Videos zu den vorbereiteten Aufgaben und Themen, die sie im Unterricht bereits vorbereitet und diskutiert hatten.

Auch am Abend wurde nicht gefaulenzt - nach der Unterbringung nahmen alle am Sprachworkshop mit Teambuilding-Elementen unter der Leitung Anke Fillibecks (unsere Muttersprachlerin) teil.
Am nächsten Tag überblickten wir Wien vom Donauturm aus, begrüßten den Wiener-Walzer-König Johann Strauss im Stadtpark und ließen uns am Mittag "Wiener Schnitzel" und “Sachertorte” im Prater schmecken. Wir verließen Wien am frühen Abend, um im Bus “An der schönen blauen Donau" zu hören.
Meine Kolleginnen und ich freuen uns, wenn es allen gefallen hat und die beiden interessanten Tage, ein Grund für den nächsten Besuch unserer Schüler in der unvergesslichen Metropole ist.

Übersetzung: Anke Fillibeck 

Školní rok 2015/2016

Výměnný pobyt našeho gymnázia s německým gymnáziem ve Vechtě

Pobyt německých studentek v Praze 7. 3. - 14. 3. 2016
Pobyt českých studentů a studentek ve Vechtě 25. 4. - 2. 5. 2016


Poslední týden v dubnu (25. 4.-2.5.) vyrazilo 25 žáků z Gymnázia Jaroslava Heyrovského na výměnný pobyt do Německa. Dívky z dívčího gymnázia ze severoněmecké Vechty navštívili Prahu v březnu, my jsme jim tak oplatili jejich návštěvu.
Jak vlastně probíhá takový výměnný pobyt? V pondělí ráno jsme vyrazili autobusem do Vechty, která leží ve spolkové zemi dolní Sasko. Těsně před příjezdem byla cítit lehká nervozita. Když jsme dorazili na autobusové nádraží, převzaly nás hostitelské rodiny a my se poprvé setkali s rodinami našich výměnných partnerek. Po příjezdu domů jsme se ubytovali a navečeřeli. Druhý den už jsme měli nabitý program. Ráno nám studentky ukázali dívčí gymnázium a poté jsme se zúčastnili dvou vyučovacích hodin. Po následném obědě nás přivítal starosta Vechty na radnici. Den se pomalu chýlil ke konci, proto si nás opět převzala hostitelská rodina. Ve středu byl naplánován výlet do přístavního města Hamburku společně s německou skupinou. Zde jsme si prohlédli překrásné město. Sice pršelo, ale myslím si, že si všichni výlet užili. Ve čtvrtek jela pouze česká skupina do Osnabrucku. Nejdříve jsme si prohlédli lom poblíž města a až poté se vydali do samotného Osnabrucku. Zde, stejně jako v Hamburku, jsme dostali čas na rozchod a mohli si koupit nějaké suvenýry. V pátek jsme se vydali do dalšího města poblíž Vechty, do Delmenhorstu, kde jsme navštívili muzeum vlny. V sobotu jsme se opět všichni vydali do města Papenburku, kde se nacházela obrovská továrna lodě. Tato prohlídka si mi z celého týdne líbila nejvíce. V neděli byl první máj, Svátek práce, a ten mají Němci ve zvyku slavit. Přes den jsme si udělali procházku po městě a večer se sešli u příjemného grilování. V pondělí už byl bohužel čas k odjezdu. Neradi jsme se loučili, ale museli jsme zpět do Prahy.
Jsem opravdu rád, že jsem měl příležitost zúčastnit se výměnného pobytu. Myslím, že to byla skvělá příležitost zdokonalit se v cizí řeči a zároveň poznat život našich sousedů.


-David Solař, 6.b-


Školní rok 2014/2015

Pobyt německých studentek v Praze 9. 3. - 16. 3. 2015

Pobyt našich studentů ve Vechtě 8. 6. - 15. 6. 2015

Za podpory Česko-německého fondu budoucnosti organizujeme výměnný pobyt s dívčím gymnáziem Liebfrauenschule v severoněmeckém městě Vechta.

Ubytování je zajištěno v hostitelských rodinách. Program je zaměřen na poznávání Prahy a okolí - procházky Prahou s průvodcem, návštěva Židovského muzea, představení v Národním divadle, prohlídka Malé pevnosti v Terezíně, výlet na Karlštejn, sportovní soutěže ve Sportcentru Radlice a program v rodinách.
 

V týdnu od 9.3. do 16.3. 2015 v rámci výměnného pobytu přijely studentky z Vechty do Prahy.
Program byl rozdělen na část, kterou organizovala škola, a část, kterou organizovaly hostitelské rodiny. Tyto výměnné pobyty se staly již tradicí na našem gymnáziu a jsou podporovány Česko-německým fondem budoucnosti. Studentky si prohlédly školu, účastnily se i výuky, dozvěděly se mnoho informací při procházkách Prahou. V rámci dějepisu navštívily Židovské muzeum a Terezín, společně s našimi studenty podnikli výlet na Karlštejn a zhlédli operu Čert a Káča v Národním divadle. Společný program byl ukončen sportováním ve Sportcentru Radlice a malým občerstvením. Poslední den patřil hostitelským rodinám, které připravily též zajímavý program.
   

Naše gymnázium v roce 2003 navázalo kontakt s dívčím gymnáziem Liebfrauenschule v městečku Vechta ve spolkové zemi Niedersachsen (Dolní Sasko) a tím započala úspěšná spolupráce obou středních škol.
První část výměny je realizována v jarních měsících, obvykle v březnu, druhá část v červnu. Hostitelské rodiny poskytují ubytování a stravování, organizují program o volných večerech, případně volných víkendových dnech, hradí náklady s programem organizovaným školou (prohlídky měst, vstupy, lístky do divadel...). Výměnného pobytu se mohou zúčastnit studenti sekund - septim, kteří si chtějí prohloubit jazykové dovednosti a seznámit se se životem u našich sousedů. 

   Cílem výměny je zdokonalení jazykových dovedností a poznání kultury a zvyků dané oblasti. Naši studenti poznají život na typickém německém venkově a naši hostitelé život ve velkoměstě.
   Společný program je vždy velmi bohatý, některé akce se každoročně opakují, jiné jsou zařazeny nově.
   Navštívili jsme Brémy, Hamburk, loděnici v Papenburku. Byli jsme v průmyslovém muzeu v Lohne, kde jsme zkusili psát husími brky. Viděli jsme, jak funguje moderní statek včetně zařízení na výrobu bioplynu. Samozřejmě jsme si prohlédli partnerskou školu a zapojili se do výuky. Velmi nás zaujala ukázka chemických pokusů. Každoročně jsme přivítáni na radnici starostou města.
   Nezapomenutelné zážitky si studenti přinášejí zejména z hostitelských rodin, které se o ně celou dobu pobytu vzorně starají.
   Pro naše německé hosty připravujeme bohatý program nejen v Praze. Nedílnou součástí je návštěva představení v Národním divadle, prohlídka Židovského muzea, komentovaná prohlídka Prahy, výlet na Karlštejn, do Terezína nebo Příbrami či Českého Krumlova nebo prohlídka skláren v Nižboru. I naše hostitelské rodiny připravují pro německé přátele zajímavý individuální program, kde obvykle nechybí návštěva pražské ZOO, výlet do okolí Prahy nebo vycházka na místa, která se nepodařilo navštívit při společných akcích.
Viz fotogalerie

    -op-, -dš-