Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Formuláře ke stažení

Uvolnění z vyučování 

Uvolnění z vyučování - zletilý žák 

Uvolnění z tělesné výchovy 

Potvrzení o studiu 

Žádost o vydání duplikátu vysvědčení

Školní jídelna - Souhlas s inkasem Česká spořitelna

Školní jídelna - Souhlas s inkasem ostatní banky

Přihláška do školní jídelny