Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Školní poradenské pracovištěŠkolní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně - Mgr. Dana Šuraňová

Školní psycholog -  Mgr. Michal Zelenka

Školní metodik prevence - Mgr. Jakub Koráb

Na naší škole postupně rozvíjí svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho cílem je nabídnout studentům, ale i jejich rodičům a učitelům, komplexní služby, které doplňují standardní výchovně vzdělávací proces a přispívají k jejich pohodovému životu na škole. Hlavní náplní školního poradenského pracoviště je pomáhat studentům a podporovat je v jejich cestě k dospělosti a přispívat k vytvoření bezpečného a příjemného prostředí.  V současné době školní poradenské pracoviště nabízí služby výchovné poradkyně, školní psycholožky a zabezpečuje primární prevenci rizikového chování. Své poradenské služby nabízí také rodičům a učitelům školy.

Konzultace
tel: 251 050 235 - výchovná poradkyně - kabinet č. 273
tel: 251 050 263 - psycholog - kabinet č. 253K

 Školní psycholog

Mgr. Michal Zelenka

Výchovná poradkyně

Mgr. Dana Šuraňová

Školní metodik prevence

Mgr. Jakub Koráb

 Pondělí

Konzultace dle dohody

 Pondělí

13:30 - 14:15

Konzultace dle dohody

v kabinetu č. 3

tel: 251 050 225

 Úterý Úterý

-

 Středa Středa

-

 Čtvrtek Čtvrtek

15:00 - 16:00

 Pátek Pátek

-

Konzultace možné dle dohody

Jak to chodí u školního psychologa

• Pokud máte problém, který chcete řešit a využít k tomu poradenství školního psychologa, můžete se objednat na konzultaci – osobně, mailem, telefonicky.

• Konzultace trvá obvykle 45 minut.

• Nejprve si s psychologem ujasníte, s čím chcete pomoci, co žádáte od psychologa, jak si představujete jeho pomoc. Společně to proberete a ujasníte si „zakázku“.

• Pokud je toto jasné, pracujete společně na hledání řešení problému. Někdy stačí jedna konzultace, někdy se s psychologem domluvíte na dalších. Psycholog vám může nabídnout některé relaxační techniky, případně psychoterapeutickou podporu.

• Informace, které psychologovi sdělíte, jsou důvěrné.

• Pokud nemůžete přijít, včas se omluvíte. Pokud tak neučiníte, je to vaše rozhodnutí, nicméně psycholog vás obvykle sám nekontaktuje.

• Ve chvíli, kdy je zakázka „splněna“, nabídne psycholog své další služby a je na vás, jestli budete chtít otevírat ještě nějaký problém či nikoliv. Klient si vybírá, co chce řešit a co ne, je to jeho právo.

 


 

Naše škola je registrována v internetovém systému Nenech to být. Projekt Nenech to být si klade za cíl bojovat proti šikaně a vylučování z kolektivu na českých školách. Každý žák naší školy má možnost anonymně zde oznámit, že v třídním kolektivu někdo někomu ubližuje. Tato informace se neprodleně dostane k rukám školní psycholožky a metodika prevence, kteří dále budou situaci řešit.

Více na www.nntb.cz.