Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria  přijímacího řízení na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475/29, Praha 5

do 1. ročníku nižšího stupně oboru vzdělání 79-41-K/81 gymnázium pro školní rok 2019/2020

Kritéria náhradní termín 

Přihláška ke studiu

Vzor vyplnění přihlášky