Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Termíny

Jednotná přijímací zkouška pro školní rok 2019/20

1. termín 16. 4. 2019

2. termín 17. 4. 2019

Jednotná přijímací zkouška 2019 CERMAT

Ve školním roce 2017/18 se ke studiu hlásilo 440 uchazečů, přijato bylo 83 žáků.

Pro školní rok 2019/20 budeme otvírat tři primy osmiletého studia. Ke studiu se hlásí 443 uchazeči.

 

Přihláška ke studiu - akceptujeme černobílý tisk

Vzor vyplnění přihlášky