30 08, 2021

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA PŘÍTOMNOST VIRU COVID-19

2021-08-30T13:29:45+02:00

Žáky máme povinnost testovat 1.9.2021, 6.9.2021 a 9.9.2021. K testování máme k dispozici testy od společnosti Sejoy a Genrui. Žáci daný den vstoupí do budovy školy s ochranou dýchacích cest (respirátorem) a jdou do kmenové učebny na testování. Testování se neprovádí u žáků, kteří předloží negativní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů), předloží potvrzení od lékaře, že prodělali v předchozích 180 dnech covid-19 nebo předloží potvrzení, že jsou 14 dnů po ukončené vakcinaci. Žáci mohou testování odmítnout, pak musí po celou dobu (výjimka konzumace jídla/pití) pobytu v budově školy mít nasazený respirátor (nesmí cvičit a zpívat). 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA PŘÍTOMNOST VIRU COVID-192021-08-30T13:29:45+02:00
26 08, 2021

Třídní schůzky – primy

2021-08-27T10:07:37+02:00

Třídní schůzky s rodiči žáků prim se konají 1. 9. 2021 od 17:30 hod. v kmenových učebnách - 1.a uč. 152, 1.b uč. 153, 1.c uč. 154. Po celou dobu přítomnosti v budově školy musí mít zákonní zástupci žáků ochranu dýchacích cest - respirátor.

Třídní schůzky – primy2021-08-27T10:07:37+02:00