Dne 12.4. proběhla chemická část chemicko-biologického kroužku.
Tentokráte jsme vyzkoušeli naši kreativitu a malovali ohněm na papír. Výsledky našeho snažení jsme si odnesli domů.
Na závěr jsme si ještě vyzkoušeli nehořlavost kapesníků a to i papírového.
Pokusy se nám moc líbily.