Během Dne otevřených dveří a třídních schůzek žáci nabízeli ve vrátnici školy vánoční přání a výrobky z keramiky, které vyrobili během hodin Výtvarné výchovy.Při dobročinné akci jsme vybrali 14 500 Kč, které rozdělíme rovným dílem a pošleme na Dobrého anděla a paliativní péči o děti.
Všem, kteří se na organizaci akce podíleli a nebo finančně přispěli, děkujeme!