Dne 13.10.2023 se 12 našich studentů zúčastnilo Energetické olympiády pořádané ČVUT. Soutěžili v týmech se středoškoláky z celé republiky. Všem soutěžím blahopřejeme, gratulujeme zvlášť týmu Daniela Čecha, Matouše Němečka a Matěje Holečka ze 6.a, kteří se umístili na druhém místě. Postupují tedy do finálového kola.