Školní psycholog

Mgr. Michal Zelenka
školní psycholog Gymnázia Jaroslava Heyrovského v Praze,
lektor Pedagogické fakulty UK v Praze

Kontakty:

kancelář č. K253  (1. patro)
e-mail: zelenka@gymjh.cz
Tel.: 251 050 263
Schránka důvěry  (1. patro)

Konzultace jsou možné každý pracovní den, dle dohody.
Charakter konzultace se odvíjí od konkrétní potřeby a dohody s klientem, zpravidla trvá 45 – 60 minut.
Veškeré služby jsou poskytovány jako důvěrné dle platných předpisů.
Služby jsou poskytovány především žákům školy; rodičům žáků, zaměstnancům školy.

Jak to chodí u školního psychologa:

 • Pokud máte téma, o kterém si myslíte, že by bylo dobré probrat se školním psychologem, neváhejte.
 • Na konzultaci se můžete objednat osobně, e-mailem nebo telefonicky.
 • Nejprve si s psychologem ujasníte, co je zakázkou, se kterou přicházíte, s čím vám může pomoci.
 • Následně společně pracujete na řešení vašeho tématu. Tomu se také podřizuje charakter konzultace, použité metody, doba trvání a případná další setkání.
 • Psycholog vám může poskytnout např. bezpečné přijetí a vyslechnutí, doprovázení vašim příběhem, radu a doporučení, jiný náhled a názor, terapeutické působení. Hlavní díl práce a odpovědnosti však spočívá na samotném klientovi a jeho přístupu.
 • Návštěva psychologa je vždy na vaší vůli. Obdobně také psycholog může v odůvodněných případech spolupráci přerušit.
 • Pokud víte, že se na domluvenou schůzku nebudete moci dostavit, prosím, omluvte se neprodleně.
 • Tématem k řešení může být například:
 • Vztahy ve škole i mimo ni;
 • Prospěch, docházka, kázeň;
 • Příprava do školy a organizace volného času;
 • Osobní problémy a složité životní situace;
 • Zdravotní problémy a specifické potřeby;
 • Školní a mimoškolní aktivity;
 • Osobnostní a sociální rozvoj.

Výše uvedené kontakty platí i pro obyčejné dotazy, náměty, připomínky.

Naše škola je registrována v internetovém systému Nenech to být. Projekt Nenech to být si klade za cíl bojovat proti šikaně a vylučování z kolektivu na českých školách. Každý žák naší školy má možnost anonymně zde oznámit, že v třídním kolektivu někdo někomu ubližuje. Tato informace se neprodleně dostane k rukám školního psychologa a metodika prevence, kteří dále budou situaci řešit.

Více na www.nntb.cz.