Dne 1. 11. navštívily naše septimy cukrovar v Dobrovicích a katedrálu sv. Václava ve Staré Boleslavi.

Z exkurze v Cukrovaru jsme si odnesli nové poznatky z pěstování cukrové řepy a mohli jsme na vlastní oči vidět proces jejího zpracování od zasazení až po kostku cukru. Mimoto jsme měli možnost vidět historický vývoj v oblasti výroby cukru, protože cukrovar v Dobrovicích (největší na našem území) disponuje i četnou sbírkou historických zařízení a expozic.

Do historie jsme se potom vydali i s paní průvodkyní baziliky svatého Václava, kde jsme kromě historických souvislostí mohli vidět i místo, kde podle dobových kronik došlo k Václavově smrti. Exkurzí jsme si nakonec nejen propojili již nabyté znalosti z některých předmětů (z fyziky, chemie, dějepisu, biologie a zeměpisu), ale také k těmto znalostem přidali některé nové a mohli vidět teoretické fyzikální a chemické reakce probíhající průmyslově, přímo před našima očima – v praxi.

Jiří Sejkora, 7.b