Dne 13.3. 2004 se žáci 8.a a 8.b a následně dne 18.03. 2024 žáci 8.c, kteří navštěvují fyzikální seminář, spolu s vybranými zájemci ze septim, vydali na exkurzi do Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, a. s. Nejprve jsme zhlédli několik krátkých dokumentů, které nám přiblížily historii a také současný výzkum ústavu a širokou paletu jeho činností, od výroby radiofarmak až po experimenty týkající se termojaderných fúzí.

Poté jsme se odebrali napříč areálem do budovy s lineárním tandemovým urychlovačem částic, tzv. tandetronem, kde jsme se také dozvěděli mnoho zajímavých informací včetně projektu ÚJV Řež, a. s., který se zabýval analýzou vzorků, pomocí nichž bylo určeno, že Tycho Brahe nebyl otráven těžkým kovem.

Odtamtud jsme pokračovali k pomyslnému zlatému hřebu návštěvy, samotnému jadernému reaktoru. Bylo nám vysvětleno, jak reaktor funguje, k čemu všemu se používá, a také nám byl přiblížen chod jaderné elektrárny, včetně možností jaderné energetiky v České republice.

Celou dobu jsme také mohli pokládat dotazy mimo obory navštívených pracovišť, a tak byla celá exkurze zajímavá a přínosná pro každého z nás.