Dne 8. 11. 2023 navštívila třída 5. C pražskou pobočku Ústavu pro jazyk český. Na místě byla připravena přednáška o historii našeho jazyka od odborníků, zabývajících se češtinou středověku. Studenti se dozvěděli, jakými vývojovými obdobími jazyk procházel, načež si mohli, prostřednictvím závěrečného kvízu, vyzkoušet práci jazykovědce. Následovala prohlídka přilehlé budovy Městské knihovny v Praze. Třída si odnesla zajímavé poznatky nejen o jazyce samotném, ale i oborech jej zkoumajících.
Anna Kratofilová, 5. C