Dne 22.11.2022 se studenti kvarty A zúčastnili v rámci výuky správního práva exkurze na Městském úřadě Prahy 13. Nejprve si prošli celou budovu od podzemních garáží přes vyhlídku na střeše a poté si v obřadním sále úřadu vyslechli informace od představitelů jednotlivých odborů. Studenty zaujala i ukázka matriční dokumentace včetně obrovských matričních knih.
-Lenka Zahrádková-