Seminář architektury navštívil budovu ČSOB na Radlické, kterou navrhoval významný český architekt Josef Pleskot. Vnitřními prostorami nás prováděla paní architektka Markéta Jurečková, která se na realizaci budovy taktéž podílela. Nejsilnější dojem na nás zanechal fakt, že zaměstnanec banky může svobodně volit, odkud chce pracovat: z kavárny, ze zimní zahrady či přímo ze zelené střechy, porostlé háji stromů. Basketbalové hřiště na střeše vedlejší budovy pak dojem z fantastického pracovního prostředí ještě umocňuje. Není divu, že Pleskotova banka patří k jedné z našich nejcitovanějších staveb porevoluční doby.

-Martin Kučera-