Dne 31.3. se zúčastnily třídy 5.A a 5.C programu Fyzika všemi smysly. Nejprve proběhla společná část, kde byly předvedené různé experimenty, například raketa z PET lahve, nejrychlejší nafouknutí sáčku nebo pokusy s indukční deskou. Po tomto základním programu se třídy rozdělily do tří skupin podle tří workshopů, které zde byly nabídnuty (Problémově orientovaná výuka filozofie v praxi, matematika ve Springfieldu, NOMO). Všechny tři programy měly co nabídnout a žáci se zde mohli leccos přiučit.
František Nachtigall, 5.a