Chemický seminář oktávy absolvoval, tak jako každý rok, odborné laboratorní cvičení na PřF UK Praha.
Studenti si zkusili práci na přístrojích, které střední školy běžně nemají. Zde to bylo konkrétně měření na spektrografech.
Mnohým tato návštěva napoví, jakou VŠ si mají vybrat.