Ve čtvrtek 25.1. jsme měli jedinečnou příležitost, a to navštívit vysokoškolské laboratoře na VŠCHT. Akce se zúčastnili studenti semináře z chemie s paní profesorkou Bekovou.

Po příchodu jsme dostali klíčky od skříněk, které byly popsány čísly a tomu odpovídajícími prvky podle periodické tabulky prvků (chemie je tu opravdu všude). Nasadili jsme bílé pláště, ochranné brýle a byli poučeni o bezpečné práci v laboratořích. Pak už se šlo na samotné pokusy. Pokusy byly zaměřené na reakce v organické chemii. Měli jsme možnost pracovat s velmi kvalitní technikou a ve skvěle vybavené laboratoři. Vyzkoušeli jsme si práci s horkovzdušnou pistolí, zacházeli s koncentrovanými kyselinami, dokonce jsme destilovali.