Naši žáci opět pomohli při organizaci potravinové sbírky pro potřebné.

„I díky jejich aktivnímu zapojení jsme od dárců získali 2002 kg potravin a drogerie, které pomohou zmírnit nepříznivou situaci mnoha

rodinám, seniorům i lidem bez domova. Ještě jednou Vám velmi děkuji za vstřícnost a podporu studentů ke službě veřejnému prospěchu.“

Bc. Helena Ryklová 

ředitelka 

Farní charita Stodůlky