Přátelé školy,
chtěli bychom vás pozvat na odborná setkání, která budeme realizovat v rámci grantového programu Magistrátu hlavního města Prahy. Kapacita všech setkání je omezená, v případě zájmu či dotazů kontaktujte zástupce ředitele (korab.jakub@gymjh.cz).
15.9.2020 Skandinávské inspirace pro multikulturní a inkluzivní vzdělávání I 17:30 – 19:30 hod v budově GJH,
lektorka Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D. 

22.9.2020 Skandinávské inspirace pro multikulturní a inkluzivní vzdělávání II 17:30 – 19:30 hod v budově GJH,
lektorka Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D. – 
účast 15.9.2020 je vhodná, ale není podmínkou 

Na příkladu zahraničních stáží ve skandinávských mateřských, základních i středních školách představí lektorka praxi
v multikulturních školách, kde je inkluze přirozenou součástí vzdělávacího systému.

Druhé odborné setkání shrnuje praxi společného vzdělávání v českém vzdělávacím systému se všemi jeho výhodami
a nevýhodami.