Pozvánky k přijímacím zkouškám budou odeslány zákonným zástupcům uchazečů prostřednictvím České pošty a datové schránky fyzické osoby do 31. 3. 2023.