Pražské Pokoje

Přehlídku instalací studentů českých výtvarných vysokých škol POKOJE navštěvují sexty již potřetí . V loňském roce proběhla pouze na Internetu. Přehlídka je zajímavým setkáním s tím nejmodernějším, co ve výtvarném prostředí vzniká, i když životnost těchto děl je pouhý týden. Velkou zajímavostí je i pokaždé jiné prostředí, kde mladí výtvarníci zhruba ve 30 místnostech instalují svá sdělení. Většinou se týká o paláce z 18.a 19.století, které se svým rozměrem, vnitřní krásou i umístěním staly trnem v oku bývalému režimu a ten z nich nadělal sklady, dílny, kanceláře, nebo je nechala chátrat. Kontrast prostředí, výtvarného sdělení a často i zvukových a světelných médií, recyklovaného materiálu i vlastních pocitů je ideálním místem k setkávání s jiným druhem umění, než jsme obecně zvyklí.

Listopad 2021 dp