Seminář v Poslanecké sněmovně
Naši studenti se v pátek 28.4.2023 zúčastnili semináře v PS PČR ohledně participace mládeže v rozhodování věcech veřejných. Diskutovali o strukturách mládežnických parlamentů v ČR, legislativním zakotvení zastoupení mladých lidí u orgánů výkonné moci a o vytvoření institutu dětského ombudsmana. Součástí semináře byla také přednáška ministra pro legislativu Michala Šalomouna. Akce značně rozšířila naše povědomí o vztazích mládeže a vrcholných státních institucí a těšíme se na podobné akce v budoucnu.
Vojtěch Suchý 7.a