Na konci ledna 2024 proběhl ve všech třídách našeho gymnázia preventivní program s Policií hlavního města Prahy k sociálně patologickým jevům.

Témata :prima – Šikana a násilí v dětských kolektivechsekunda – Kriminalita dětítercie – Drogy – druhy a závislostikvarta – Základy právního vědomíkvinta – Listina základních lidských práv a svobodsexta – Šikana, mobbing a bossingseptima – Kriminalita mladistvýchoktáva – Právní vědomí

Anna z 8.c k programu:

V rámci přednášky jsme vypracovávali pracovní list zaměřený na obecné informace týkající se především veřejné bezpečnosti, např. jaký je rozdíl mezi krádeží a loupeží aj. Poté jsme všechny otázky prodiskutovali společně s paní policistkou, která nám vše důkladně vysvětlila a odpověděla na všechny dotazy.