V období od 31. 1. 2022 probíhá testování všech žáků jednou týdně, a to vždy v pondělí. K testování budou použity testy od společnosti Sejoy. Žáci daný den vstoupí do budovy školy s ochranou dýchacích cest (respirátorem) a jdou do učebny dle rozvrhu. Testování se neprovádí u žáků, kteří předloží negativní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb (Ag test ne starší 24 hodin, PCR test ne starší 72 hodin) a žáků, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. V případě, že žák přijde do školy v jiném termínu než v čase testování, má povinnost se nahlásit paní vrátné a je otestován pověřenou osobou v kinosále gymnázia.