Žáci se budou testovat ve dnech 15.11.2021 , 22.11.2021 a 29.11.2021. K testování budou použity testy od společnosti Genrui. Žáci daný den vstoupí do budovy školy s ochranou dýchacích cest (respirátorem) a jdou do učebny dle rozvrhu. Testování se neprovádí u žáků, kteří předloží negativní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb (Ag test ne starší 24 hodin, PCR test ne starší 72 hodin), předloží potvrzení od lékaře, že prodělali v předchozích 180 dnech onemocnění covid-19 nebo předloží potvrzení, že jsou 14 dnů po ukončené vakcinaci proti tomuto onemocnění. Žáci, kteří potvrzení o ukončené vakcinaci či prodělané nemoci již přinesli, ho znovu nosit nemusí.