Třídní schůzky se dne 18. 11. 2020 nekonají.
TU informuje zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021 pouze elektronickou formou.