Třídní schůzky se dne 28.04.2021 nekonají.
TU informuje zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021 pouze elektronickou formou.