Vyhodnocení přijímacích zkoušek v náhradním termínu je zveřejněno  v sekci Uchazeči – Přijímací řízení – Vyhodnocení.