Žáci 3.a navštívili ve čtvrtek 16.2.2023 spolu s třídní učitelkou Janou Brožovou a zástupkyní třídního Markétou Solařovou divadelní dílnu Divadlo? Divadlo! ve Stavovském divadle.

Žáci mohli poznat divadlo z úplně jiného pohledu než jen jako obyčejní diváci. Prošli si divadlo doslova odshora dolů a seznámili se nejen s jeho historií, ale i se zázemím divadla, profesemi spojenými s jeho provozem, objevili sklad rekvizit… A aby toho nebylo málo, mohli si pak vyzkoušet ve zkušebně Stavovského divadla nejrůznější divadelní profese. Proměnili se tak na krátkou chvíli v návrháře kostýmů, scény, kulisáky i samotné herce. Uvědomili si, jak náročná je příprava každého představení. Až příště navštíví divadlo jako diváci, uvidí i všechno úsilí, které je za přípravou takového představení skryto.