Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 17. 05. 2021 se s účinností od 24. 05. 2021 zavádí prezenční výuka pro žáky všech ročníků gymnázia, a to bez rotační výuky.

Vyučování probíhá dle platných rozvrhů vyučovacích hodin tříd a pedagogických pracovníků. Při výuce není povinná homogenita tříd a skupin. Tělesná výchova se vyučuje bez plavání. Hudební výchova se vyučuje bez zpěvu.

Žáci musí při prezenčním vzdělávání používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku.

Preventivní antigenní testování žáků se provádí jedenkrát týdně, a to bezprostředně po jejich příchodu do školy. Není-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Zaměstnanci školy podstupují antigenní testování jedenkrát v pracovním týdnu. Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku antigenního testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod.

Stravování žáků a pracovníků je zajištěno.

Školní plavecký bazén je uzavřen. Kroužky školního sportovního klubu neprobíhají.